top of page

Barents Pride

Om oss

Barents Pride er en norsk-russisk Pride som har blitt arrangert i Kirkenes siden 2017 av FRI, Den norske Helsingforskomiteen, Queer World, Amnesty International og «Equals» fra Russland

 

På Barents Pride, kun en kort kjøretur fra den russiske grensen, møtes norske og russiske organisasjoner og aktivister for å kjempe for likestilling og for å feire mangfold og kjærlighet. 21. til 24. september 2023 arrangerer vi igjen verdens eneste norsk-russiske Pride, fylt med aktivisme, politiske og kulturelle begivenheter.

Pride Flags

Equal Initiative Group

Initiativgruppen «Equals» ble dannet i 2019 og samlet sivile aktivister fra Barentsregionen i Russland.

Våre prinsipper:

Åpenhet. Vi aksepterer ulike erfaringer og er klare til å samarbeide med alle sosiale bevegelser som kjemper mot sosial stigma og diskriminering i Russland. Vårt mål er å forene fornuftige borgere i Barentsregionen i kampen mot hat og fordommer.

Godkjennelse. Vi arbeider for og fremmer aksept for ulike livsstiler, identiteter og preferanser. Vårt mål er å hjelpe og støtte mennesker som møter stigma og diskriminering i Barentsregionen i Russland. For å gjøre dette er vi klare til å hjelpe og gi råd til de hvis rettigheter er blitt krenket.

Utdanning. Vi er engasjert i samfunnsopplæring gjennom forelesninger, festivaler, regelmessige publikasjoner på sosiale nettverk. Vårt mål er å redusere graden av hat og intoleranse mot sårbare grupper av mennesker. For å gjøre dette er vi ærlige om vanskelighetene som stigmabærere står overfor.

Hva vi gjør:

  • Vi yter psykologisk og juridisk bistand

  • Vi deltar i organiseringen av festivalene: Barents Pride og DignityFest

  • Vi overvåker mediepublikasjoner om menneskerettighetsbrudd

  • Vi skriver analytiske artikler om livet til mennesker i regionen vår

FRI Troms og Finnmark

Norsk organisasjon for seksuelt og kjønnsmangfold (norsk: FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (norsk: Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner; LLH) er den viktigste norske medlemsorganisasjonen som representerer interessene til homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og interseksuelle personer i Norge. Den sporer sin historie til 1949. 

At the Parade
bottom of page