top of page
  • Forfatterens bildeBarents Pride

Barents Pride + Arctic Pride = sant

Fra 2022 arrangeres Barents Pride av Arctic Pride i samarbeid med en rekke medarrangører.

The logo of Barents Pride organizers Arctic Pride - a colourful snowflake with the words Arctic Pride under it.

Arctic Pride har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.


Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. Festivalen skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene.


Arctic Pride arrangeres årlig i Tromsø i november - les mer om Arctic Pride her.

Comments


bottom of page